O projektu

O projektu

Direction Employment« (Smer Zaposlitev) je inovativen program usposabljanja ranljivih mladih, ki povečuje njihovo zaposljivost v konkurenčnem, visokotehnoloških panogah ter na IT področju.Projekt želi sprostiti potencial mladih NEET iz ranljivih skupin in povečati njihovo zaposljivost, ...

Metodologija

Smernice za zaposlovanje (Usmeritev zaposlitev) je priredila Delavnica za fundacijo za civilne iniciative Bolgarija, na temelju izvirne verzije YouthBuild International ZDA, kot pomoč posameznikom in organizacijam, ki se zanimajo za ustanovitev programa Youthbuild v svoji skupnosti. Predstavlja mode...

Pričakovani Rezultati

S sodelovanjem partnerjev iz različnih področij delovanja nevladnih organizacij, strokovnjakov za izobraževanje, podjetij iz Bolgarije, Litve, Portugalske, Slovenije, Italije, ki imajo dokazane uspehe pri vključevanju mladih iz zelo zapostavljenih manjšin v družbo in na trg dela, projekt name...

Strani

Za trenerje

Direction Employment (Smer Zaposlitev) je inovativen program usposabljanja, ki želi pritegniti mlade iz ranljivih skupin k eni najhitreje rastočih panog v naši državi - IT področju. Projekt vsem, ki želijo postati inštruktorji oz. vodje usposabljanja, zagotavlja prost dostop do razvite...

Za mlade

Usmeritev Zaposlitev je inovativen program za poklicno usposabljanje iz informacijske tehnologije. Namenjeno je mladim v starosti med 17 in 29 iz različnih ranljivih skupin - Romom, beguncem, pripadnikom skupnosti LGBTI, mladim, ki so živeli v skrajni revščini in pustili šolo.Namen pro...

Za delodajalce

Projekt Usmeritev zaposlitev nudi celovit program usposabljanja, ki zajema sodobne in interaktivne učne metode za učenje informacijske tehnologije, prilagojene potrebam usposabljancev. Pričakovani rezultati programa bodo prispevali k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi, poleg tega pa bodo m...

Novice

Another trainee from Slovenia shares his experience with the training

25 August 2021 14:26

The first thing that stood out was the sense of community and a sense of underlining courseware that is designed to assist students in forming a professional identity in a work-oriented environment.Due to a pandemic situation, we were unable to regularly meet in person, so the class was also attende...

Hasan Hodžić who shares his impressions on the training

25 August 2021 14:23

Hi everyone!When there is a chance to learn something new, I never refuse it and that is also why I enrolled in this course. When they talked about knowledge that can be gained, e.g. creative computing, programming, new technologies, etc., they immediately won me over. I have already had some knowle...

Projekt, ki ga izvaja