„Посока професия” е иновативна програма за професионално обучение по информационни технологии. Насочена е към младежи между 17 и 29 години от различни уязвими групи - роми, бежанци, ЛГБТИ хора, младежи, израстващи в крайна бедност и отпаднали от училище, безработни и не учат, нуждаят се от преквалификация, засегнати са от коронакризата и други

Целта на проекта е да помогне на млади хора у нас да направят кариера в една от най-бързо развиващите се сфери, а именно информационните технологии. Това ще намали младежката безработица и ще спомогне интеграцията на пазара за труда.

Няма изискване за завършено средно образование, но е важно кандидатите да имат основни познания по математика и български език, които да надградят по време на обучителната програма. Всички желаещи ще преминат тест за логическо мислене, който ще оцени до колко подходящо е участието им.

Предвидена е цялостна обучителна програма, която е съобразена с нуждите на учащите. Съчетани са съвременни, интерактивни подходи на обучение, които да улеснят съвместната работа.

Програмата предоставя:

  • Интерактивна обучителна програма по ИТ, отговаряща на стандартите за съвременно обучение;

  • Индивидуален подход, съобразен с потребностите на участниците;

  • Психологическа подкрепа – курсистите ще имат на разположение психолог, на чиято помощ могат да разчитат през цялото време на обучението;

  • Мотивираща среда – едно от ценните предимства на програмата е изграждането на общност от мотивирани и подкрепящи се млади хора с обща цел;

  • Менторство – обучаемите ще разполагат с личен ментор, с чиято помощ да упражняват наученото на практика;

  • Контакти с работодатели – екипът на програмата ще срещне обучаемите с потенциални работодатели;

  • Възможности за стаж- програмата предвижда осигуряване на стаж за най-успешно представящите се;

  • Безплатен транспорт – курсистите ще получат безплатни карти за цялата градска мрежа в София, за да могат без затруднения да осъществяват ангажиментите си към програмата;

  • Допълнителна социална помощ – при необходимост обучаемите могат да разчитат на съдействие за получаване на допълнителна социално помощ.

Свържете се с нас през контактната форма за повече информация. 


DE_Illustration_Mladeji_01.jpg

Запиши се тук