Проектът

За проекта

„Посока Професия“ е иновативна програма за обучение по Информационни технологии /ИТ/, разработена от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съвместно с партньори от Ирландия, Литва, Словения, Италия и Португалия. Насочена е към младежи на възраст между 17 и 29 ...

Методология

Проектът предвижда 3-годишен цикъл, в който ще се прави мониторинг върхи техниките за набиране, обучение и следобучение на NEET младежи.Ще се организира по една разнообразна група на година, с включени 30 обучаващи се. Този нов образователен подход ще бъде достъпен на територията на цялата страна, к...

Очаквани резултати

Проектът обединява партньори от различни сектори – НПО, експерти от образователната сфера, компании от България с доказан опит в работата за социална интеграция и въвличане в пазара на труда на младежи от силно маргинализирани малцинства. С това цели да:• Изпробва нов образователен модел ...

За обучители

Посока Професия е иновативна обучителна програма за въвличане на младежи от уязвими групи в един от най-бързоразвиващите се сектори – Информационни технологии. В рамките на проекта се предоставя безплатен достъп до разработената методология и допълнително обучителни ресурси за всички желаещи д...

За младежи

„Посока: Професия” е иновативна програма за професионално обучение по информационни технологии. Насочена е към младежи между 17 и 29 години от различни уязвими групи - роми, бежанци, ЛГБТИ хора, младежи, израстващи в крайна бедност и отпаднали от училище. Целта на проекта е да помог...

За работодатели

Проектът „Посока Професия“ предвижда цялостна обучителна програма, в чиято основа стоят съвременно и интерактивно обучение по информационни технологии и индивидуален подход, съобразен с нуждите на обучаемите. В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безраб...

Новини

ФРГИ, в партньорство с „Вола Софтуер“и Дигитално общество Монтана, организират безплатен курс по програмиране по проект „Посока професия"

10 March 2021 12:28

В Монтана за първи път ще се проведе безплатно обучение по програмиране, насочено към младите жители на града. Фондация „Работилница за граждански инициативи“/ФРГИ/, в партньорство с врачанската софтуерна компания „Вола Софтуер” и Дигитално Общество Монтан...

Резултат от конкурс с публична покана по проект Direction Employment

31 December 2020 00:00

Въз основа на обявена процедура за избор с публична покана, съгласно чл. 7, т.1 от Постановление N: 118 на МС от 20.0502014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия ...

ФРГИ обявява конкурс за избор с публична покана по проект "Direction Employment"

08 December 2020 00:00

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява избор с публична покана, съгласно чл. 7, т.1 от Постановление N: 118 на МС от 20.0502014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икон...

„Посока Професия“ – иновативна програма за професионално обучение по ИТ, насочена към младежи от уязвими групи

07 October 2019 00:00

Проектът „Посока Професия“ предвижда цялостна обучителна програма, в чиято основа стоят съвременно и интерактивно обучение по информационни технологии, и индивидуален подход, съобразен с нуждите на обучаемите. В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безра...

Излезе вторият брой на списанието за Младежка заетост

01 October 2019 15:34

Списанието се издава от оператора на Фонда за младежка заетост, който се реализира с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Списанието събира добри практики и полезни ресурси в областта на младежката заетост от 26-те финансирани проек...

Работим заедно, за да популяризираме напредъка в борбата с младежката безработица

30 July 2019 00:00

Първият брой на новото списание за младежка заетост ще излезе по време на Международния ден на приятелството, обявен от ООН. Близо 200 институции от 26 европейски страни, изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия се обединяват, за да споделят резултатите от своите инициатив...

Проектът се изпълнява от