Проектът

За проекта

„Посока Професия“ е иновативна програма за обучение по Информационни технологии /ИТ/, разработена от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съвместно с партньори от Ирландия, Литва, Словения, Италия и Португалия. Насочена е към младежи на възраст между 17 и 29 ...

Методология

Проектът предвижда 3-годишен цикъл, в който ще се прави мониторинг върхи техниките за набиране, обучение и следобучение на NEET младежи.Ще се организира по една разнообразна група на година, с включени 30 обучаващи се. Този нов образователен подход ще бъде достъпен на територията на цялата страна, к...

Очаквани резултати

Проектът обединява партньори от различни сектори – НПО, експерти от образователната сфера, компании от България с доказан опит в работата за социална интеграция и въвличане в пазара на труда на младежи от силно маргинализирани малцинства. С това цели да:• Изпробва нов образователен модел ...

Инфографика

Инфографика - подход, очаквани резултати, основно обучение

За обучители

Посока Професия е иновативна обучителна програма за въвличане на младежи от уязвими групи в един от най-бързоразвиващите се сектори – Информационни технологии. В рамките на проекта се предоставя безплатен достъп до разработената методология и допълнително обучителни ресурси за всички желаещи д...

За младежи

„Посока професия” е иновативна програма за професионално обучение по информационни технологии. Насочена е към младежи между 17 и 29 години от различни уязвими групи - роми, бежанци, ЛГБТИ хора, младежи, израстващи в крайна бедност и отпаднали от училище, безработни и не учат, нуждаят се ...

За работодатели

Проектът „Посока Професия“ предвижда цялостна обучителна програма, в чиято основа стоят съвременно и интерактивно обучение по информационни технологии и индивидуален подход, съобразен с нуждите на обучаемите. В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безраб...

Новини

Партньорите в проект „Посока професия“ се включиха в Регионална конференция, организирана от Фонда за младежка заетост и Фонда за регионално сътрудничество

10 December 2021 12:25

Фондът „Младежка заетост“ и Фонда „Регионално сътрудничество“ организираха едноседмична регионална конференция. Събитието се проведе в специална виртуална платформа в периода 6 – 10 декември 2021 година. В срещите се включиха инициаторите на проекти, финансирани и от дв...

Запознайте се с Павлин, който се връща от чужбина и променя коренно посоката на своето професионално развитие

01 October 2021 12:25

„Посока професия“ е иновативна програма за обучение по Информационни технологии /ИТ/, разработена от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съвместно с партньори от Ирландия, Литва, Словения, Италия и Португалия. Обучението цели да открие нови възможности за младежи...

Проект „Посока професия" бе представен на събитие за добри образователни практики

23 September 2021 11:53

Проект „Посока професия" бе представен на събитие за добри образователни практики в София. На 9-ти и 10-ти септември тази година се проведе второто издание на събитието „Палитра с добри образователни практики". Събитието е организирано от Сдружение „Знам и мога", чия...

Как коронавируса промени професионалния път на Калин и го насочи към IT индустрията?

25 August 2021 14:07

„Посока професия“ е иновативна програма за обучение по Информационни технологии /ИТ/, разработена от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съвместно с партньори от Ирландия, Литва, Словения, Италия и Португалия. Обучението цели да открие нови възможности за мл...

Два курса по Дигитален маркетинг приключиха успешно този месец

29 June 2021 12:34

Обученията по Дигитален маркетинг са в рамките на проект „Посока професия", изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България ...

Този месец ще стартират две нови обучения по проект "Посока професия"

05 May 2021 13:19

През май месец стартират още две обучения по проект "Посока професия" - курсове по Дигитален маркетинг и Софтуерно тестване. Интересът към безплатните курсове в сферата на Информационните технологии се разраства. Желаещите да се включат в обучението, могат да кандидатстват тук. Занятията ще се ...

Проектът се изпълнява от