Projekt Usmeritev zaposlitev nudi celovit program usposabljanja, ki zajema sodobne in interaktivne učne metode za učenje informacijske tehnologije, prilagojene potrebam usposabljancev. Pričakovani rezultati programa bodo prispevali k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi, poleg tega pa bodo mladim iz ranljivih skupin pomagali pri vključevanju na trg dela.

Program bo pripravil novo delovno silo na poslovne potrebe v panogi s šestmesečnim usposabljanjem iz določenega področja. Usposabljanje je usmerjeno na prakso, tako da lahko izpolni dejanske potrebe delodajalcev.

Delodajalci iz različnih panog lahko v projektu sodelujejo na naslednje načine:

       Mentorstvo. Postanite osebni mentor enemu ali več mladim in jih popeljite v svoj poklicni svet. Pomagajte jim, da v praksi preizkusijo, kar so se naučili in gradijo na temelju svojega znanja in veščin.

       Ponudba pripravništva. Vaše podjetje lahko ponudi pripravništva enemu ali več mladim ter jih spodbudi, da svoje znanje uporabijo v dejanskem delovnem okolju.

       Zaposlitev usposabljanca. Postanite del projekta Usmeritev: zaposlitev, tako da zaposlite enega ali več mladih ljudi. S tem boste prispevali k dejanski preobrazbi njihovega življenja, obenem pa bodo oni prispevali dodano vrednost vašemu podjetju.


DE_Illustration_Rabotodateli_01.jpg

Kontaktiraj nas