Проектът „Посока Професия“ предвижда цялостна обучителна програма, в чиято основа стоят съвременно и интерактивно обучение по информационни технологии и индивидуален подход, съобразен с нуждите на обучаемите.

В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безработица, включително интеграция на младежи от уязвими групи на пазара на труда.

Програмата може да подготви кадри за нуждите на даден бизнес, като осигури шестмесечно обучение в конкретно направление. Обучението е изцяло практически ориентирано, така че да отговори на конкретни бизнес очаквания. 

Работодатели от различни индустрии могат да се включат в проекта като:

  • Ментори. Станете личен ментор на един или няколко младежи и ги въведете в света на Вашата професия. Помогнете им да приложат наученото в практиката и да надградят знанията и уменията си.

  • Предложат стаж. Вашата компания може да предложи стаж на един или няколко младежа и да ги стимулира да приложат наученото в реална работна среда.

  • Наемат участник на работа. Станете част от „Посока Професия“ като наемете един или няколко младежи на работа. Така не само Вие ще допринесете за истинската трансформация в живота на младите хора, но и ще им позволите да добавят стойност към Вашата работа.

Свържете се с нас през контактната форма за повече информация.


DE_Illustration_Rabotodateli_01.jpg

Запиши се тук