Посока Професия е иновативна обучителна програма за въвличане на младежи от уязвими групи в един от най-бързоразвиващите се сектори – Информационни технологии. В рамките на проекта се предоставя безплатен достъп до разработената методология и допълнително обучителни ресурси за всички желаещи да бъдат обучители. 

Наръчник за обучители

Наръчникът ще помогне на хора и организации с интерес да работят по проекта и да създадат програма за младежи в своята общност. Той представя модел за холистично младежко развитие, като включва българския опит в областта и добрите практики.

Наръчникът е разделен на няколко глави, които ще подготвят обучителите да разберат по-добре как работи програмата и какви са изискванията за успешната реализация на зададените цели.

Съдържа подробна информация за предисторията и основната концепция на „Посока Професия“. Той описва широк спектър от детайли, които трябва да се вземат предвид по време на фазата на планиране и стартиране.

Ръководството също така описва подробности за набирането, подбора и ориентацията на стажантите, заедно с образователните компоненти. Накрая дава насоки за намиране на работа, тъй като това е водещата цел и показател за истински успех на проекта.

Свали тук.

*Използвайте този наръчник само за вашите нужди. 

Наръчник за обучаеми

Наръчникът е предназначен за мотивирани млади хора, които искат да променят своя живот, гмуркайки се в в света на IT технологиите. Наръчникът съдържа:

  • Програма за обучение
  • График на обучение
  • Учебен план за ИТ по седмици
  • Примерен личен план за развитие
  • Договор за стажант
  • Последици при нарушаване на договора


Предоставяйте този Наръчник на хората, които обучавате. Преди това е важно да се запознаете с неговото съдържание и да имате готовност да отговорите на въпросите от страна на обучаемите.

Свали тук.

*Използвайте този Наръчник само за нуждите на проекта. 

Свържете се с нас през контактната форма за повече информация. 


DE_Illustration_Obuchiteli_01.jpg

Запиши се тук