iMSgYuc.png

България

Програма „Посока Професия“ е разработена от българската Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съвместно с партньори от Ирландия, Литва, Словения, Италия и Португалия.

Фондацията е създадена през 2001 година в София. Целта й е да стимулира  местното и корпоративно дарителство и да предоставя финансиране на граждански организации и хора, които искат да развиват себе си и общността, за която работят. Освен това организира обучения за социално развитие, като осигурява допълнителни ресурси.

През всички тези години, Фондацията е помогнала значително за развитието на филантропията в България. Променила е съдбата на хиляди хора. Подпрепените организации надхвърлят 1700, а повлияните от финансирането хора достигат 430 000 души. Отпуснатите средства за финансиране пък са на стойност над 12 млн. лева.

Повече за ФРГИ:https://frgi.bg/

Литва

Националната асоциация за правата на ЛГБТ (LGBT) общността - LGL е единствената неправителствена организация в Литва, представляваща изключително интересите на местната общност LGBT. LGL е една от най-успешните и дългогодишни организации в гражданския сектор в страната, тъй като е основана на 3 декември 1993 г.

Основният принцип, който характеризира дейността на сдружението, е принципът на независимост от всякакви политически или финансови интереси, с цел постигане на ефективно социално включване и интеграция на местната ЛГБТ * общност в Литва. Въз основа на своя опит в областта на застъпничеството, повишаването на осведомеността и изграждането на общността, натрупан през двадесет години организационно съществуване, LGL се стреми към постоянен напредък в областта на правата на човека за ЛГБТ * хората.

Научете повече за LGL: https://www.lgl.lt/

Ирландия

DMC Metrix е консултантска компания за обучение и развитие, специализирана в софтуерни системи за eLearning за образование, с акцент върху разработването и внедряването на интерактивно съдържание. Има богат опит в онлайн съдържанието и разработването на LMS и подкрепата за образованието и здравеопазването.


Компанията има 10-годишен опит в работата по европейски проекти, като си сътрудничи с партньори за предоставяне на иновативни програми за професионално и допълнително образование, както и за разработване и утвърждаване на рамки за компетентност за ИТ специалисти.

Научете повече за DMC Metrix: dmc-metrix.ie/

Италия

Кооперативното дружество Lai-momo, основано през 1995 г., работи в различни области като социални въпроси и имиграция, училище и обучение, комуникация и издателска дейност. Основната му цел е да подобри качеството на живот на хората и общностите.

Научете повече за Lai-momo: https://www.laimomo.it/

Португалия

P.PORTO, най-голямото политехническо училище в Португалия, се отличава с високи постижения във висшето образование, но също така е пространство за идеи и резултати, с което изпъкваме. Ние сме динамо на културни промени, в нашия град, в нашия регион, в нашата страна. Опитваме се да отговорим на настоящите изисквания, изграждайки мостове между академичните среди, света на труда и гражданското общество. Ние сме на четвърто място сред първостепенните висши учебни заведения и пети по брой студенти. Във формалното образование нашата цел е пълна заетост на нашите възпитаници.

За да го гарантираме, ние ясно съобразяваме нашето образователно портфолио с нуждите на бизнеса и социалния свят. Изграждаме стратегическо сътрудничество с местните икономически агенти и допринасяме с конкретни решения на реални проблеми. Ние си сътрудничим и сме критична маса. Ние сме международна общност, която произтича от сътрудничество в мрежа от 300 предприятия, разпръснати на четири континента.

Научете повече за P.PORTO: https://www.ipp.pt/

Словения

Ljudska univerza Velenje е обществена институция с нестопанска цел, осигуряваща образование за възрастни, създадена през 1959 г. LUV участва активно в регионалната общност чрез подобряване на образователната структура на населението, като мотивира и информира членовете на общността и като ги включва в образователните програми.

Ние предлагаме различни образователни програми, адаптирани за възрастни, млади хора и възрастни хора, така че те да получат официално или неформално образование. Всяка година повече от 4000 участници участват в различни образователни програми.

Имаме богат опит в консултирането на възрастни, които са нетърпеливи да продължат образованието си или желаят да придобият допълнителни знания. Ние предлагаме насоки и им предоставяме цялата помощ, от която се нуждаят.

Научете повече за Ljudska univerza Velenje: http://www.lu-velenje.si/