Usmeritev Zaposlitev je inovativen program za poklicno usposabljanje iz informacijske tehnologije. Namenjeno je mladim v starosti med 17 in 29 iz različnih ranljivih skupin - Romom, beguncem, pripadnikom skupnosti LGBTI, mladim, ki so živeli v skrajni revščini in pustili šolo.

Namen projekta je pomagati mladim iz sodelujočih držav pridobiti zaposlitev na enem najhitreje rastočih področij - informacijski tehnologiji. To bo zmanjšalo brezposelnost med mladimi in pomagalo pri vključevanju te skupine na trg dela.

Določene nevladne organizacije bodo zagotovile usposabljanje za osebe z visoko izobrazbo. Za udeležbo v projektu ni potrebna višja izobrazba. Kljub temu je pomembno, da imajo prosilci osnovno znanje iz matematike in bolgarskega jezika, ki ga bodo kasneje lahko nadgradili v okviru usposabljanja. Vsak prosilec, ki se zanima za udeležbo, bo moral opraviti test logike, s katerim se bo presodilo, kako primeren je.

Na voljo bo celovit program usposabljanja, ki bo prilagojen potrebam slušateljev. Združenih je več sodobnih, interaktivnih učnih pristopov za lažje timsko delo.

Program zagotavlja:

  • Interaktivni program usposabljanja iz informacijske tehnologije, ki je skladen s standardi sodobnega naprednega usposabljanja.

  • Individualni pristop, ki je prilagojen potrebam udeležencev.

  • Psihološko podporo - usposabljanci bodo imeli na voljo psihologa in se bodo lahko zanesli njegovo podporo v celotnem obdobju njihovega usposabljanja.

  • Spodbujajoče okolje - ena od glavnih koristi programa je priložnost vzpostavitve skupnosti motiviranih in podpornih mladih ljudi s podobnimi cilji.

  • Mentorstvo - usposabljanci bodo imeli osebnega mentorja, ki jim bo pomagal, da v praksi preizkusijo, kar so se naučili.

  • Stiki z delodajalci - programska skupina bo poskrbela za srečanje usposabljancev z morebitnimi delodajalci.

  • Možnosti pripravništva - program omogoča pripravništva za najuspešnejše udeležence.

  • Brezplačen prevoz - slušatelji bodo dobili brezplačne vozovnice za celotno omrežje mestnega javnega prometa v Sofiji, tako da bodo lahko izpolnjevali svoje naloge v okviru programa.
  • Dodatna socialna pomoč - usposabljanci lahko po potrebi prejmejo dodatno socialno pomoč.


DE_Illustration_Mladeji_01.jpg

Kontaktiraj nas