Apie projektą

Apie projektą

„Kryptis Įsidarbinimas“ projektas yra novatoriška mokymo programa, didinanti jaunų žmonių  galimybes įsidarbinti konkurencingoje, aukštųjų technologijų pramonėje  ir IT sektoriuje.Projektu siekiama išlaisvinti NEET jaunimo iš pažeidžiamų grupių poten...

Metodika

Projekte numatyti 3 NEET jaunimo įdarbinimo, mokymo ir stažuotės stebėjimo ciklai, 1 įvairialypė grupė sudarys ne daugiau kaip 30 besimokančiųjų per metus. Šviečiamojo požiūrio sklaida, pagrįsta integruotomis ir žaidybinėmis mobiliosios klasės metodikomis, bus užtikrinta skirtinguose regionuo...

Tikėtini Rezultatai

Suvienijus partnerius iš skirtingų sektorių (NVO, švietimo ekspertus ir Bulgarijos įmones), turinčių didžiulę patirtį dirbant su socialiai atskirtomis jaunimo mažumomis ir jų įtraukimu į socialinę bei darbo rinką, projektu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:• Švietim...

Infografija

Infografija – mūsų požiūris, pagrindiniai mokymai, laukiami rezultatai

Svetainė

MOKYMŲ VEDĖJAMS

"Kryptis Įsidarbinimas" yra novatoriška mokymo programa, kurios tikslas – suburti jaunus žmones iš pažeidžiamų grupių į vieną greičiausiai augančių mūsų šalies sektorių - IT. Projektas suteikia laisvą prieigą prie sukurtos metodikos ir papildomų mokymo šaltinių visi...

JAUNUOLIAMS

„Kryptis Įsidarbinimas“ - novatoriška informacinių technologijų profesinio mokymo programa. Ji skirta nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams iki 29 metų iš įvairių pažeidžiamų grupių - romų, pabėgėlių, LGBT asmenų.Projekto tikslas - padėti jaunimui pradėti karjerą...

Darbdaviams

"Kryptis Įsidarbinimas" projekte pateikiama išsami mokymo programa, kurioje naudojami šiuolaikiški ir interaktyvūs informacinių technologijų mokymosi metodai ir pritaikytas individualizuotas požiūris, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius. Laukiami programos rezultatai - tai ...

Naujienos

LGBT įtrauktis darbe: augintų Lietuvos ekonomiką, pritrauktų talentų ir investicijų

19 June 2023 06:26

Kovo 29 dieną Vilniuje vykusios konferencijos „Kryptis: Įsidarbinimas. LGBTI įtraukties darbe stiprinimas“ metu aptartos įvairovės, lygybės ir įtraukties temos, naujausios tendencijos, iššūkiai ir geroji patirtis, atvirumo darbo vietoje svarba. Renginio metu buvo akcentuoja...

LGBT bendruomenės atstovai kviečiami dalyvauti karjeros mugėje

14 June 2023 13:53

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizuoja konferenciją „Kryptis: Įsidarbinimas. LGBTI įtraukties darbe stiprinimas“, kurios metu LGBT bendruomenės atstovai kviečiami dalyvauti karjeros mugėje ir susipažinti su kompanijų „Accenture“, „Alliance for Recruitment&...

„Kryptis įsidarbinimas“: Organizuojami IT kursai 20-29 metų LGBT jaunuoliams

28 May 2020 08:59

2020 m. spalio mėnesį Nacionalinė LGBTI organizacija LGL organizuos pirmąjį informacinių technologijų kursų pažeidžiamų visuomenės grupių atstovams ciklą. 5 mėnesius trunkantys informacinių technologijų kursai skirti nesimokantiems ir ilgą laiką negalintiems susirasti darbo 20-29 metų LGBTI asmenims...

„Kryptis įsidarbinimas“

28 May 2020 07:44

„Kryptis Įsidarbinimas“ yra novatoriškas projektas, kurio tikslas –  sukurti naują švietimo modelį, skirtą kovai su jaunimo nedarbu Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse. Projektas atskleis jaunų LGBT žmonių potencialą bei padidins jų galimybes įsit...

Projektą įgyvendina