„Kryptis Įsidarbinimas“ projektas yra novatoriška mokymo programa, didinanti jaunų žmonių  galimybes įsidarbinti konkurencingoje, aukštųjų technologijų pramonėje  ir IT sektoriuje.

Projektu siekiama išlaisvinti NEET jaunimo iš pažeidžiamų grupių potencialą ir padidinti jų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant konkrečiai rinkai skirtas IT mokymo programas Bulgarijoje, Lietuvoje, Italijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje. Ji skirta nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams iki 29 metų iš įvairių pažeidžiamų grupių - romų, pabėgėlių, LGBT asmenų.

Projekto partneriai, tai nevyriausybinės organizacijos, socialiniai kooperatyvai ir ne pelno siekiančios švietimo įstaigos, turinčios patirties dirbant su šiomis pažeidžiamo jaunimo tikslinėmis grupėmis. Projekto kokybės užtikrinimą teikia partneris ekspertas iš Airijos.

Problema

Ši iniciatyva yra atsakas į Eurostato stulbinančią 2018 m. statistiką, kuri rodo, jog 15 milijonų jaunų žmonių nuo 20 iki 34 metų amžiaus iš 28 ES valstybių narių yra bedarbiai arba nelanko mokyklos, ar nedalyvauja mokymuose. Italijoje ir Graikijoje, kuriose yra didžiausias jaunimo nedarbo lygis, daugiau nei ketvirtadalis jaunų žmonių yra už darbo rinkos ribų.

Sprendimas

Projekte „Kryptis Įsidarbinimas“ pateikiama išsami mokymo programa, paremta šiuolaikišku ir interaktyviu IT mokymu bei individualiu požiūriu, pritaikytu besimokančiųjų poreikiams. Mokymo programos sudarymo ir pristatymo procese svarbų vaidmenį atlieka specialiai pasirinkti mokytojai  ir darbdaviai.

Rezultatas

Todėl tikimasi, kad programa padės sumažinti jaunimo nedarbą, taip pat integruos pažeidžiamų grupių jaunus žmones į darbo rinką, siekiant karjeros viename iš konkurencingiausių ir sparčiausiai augančių sektorių, ypač IT sektoriaus pramonėje.DE_Illustration_Proekta_01.jpg