Direction Employment« (Smer Zaposlitev) je inovativen program usposabljanja ranljivih mladih, ki povečuje njihovo zaposljivost v konkurenčnem, visokotehnoloških panogah ter na IT področju.


Projekt želi sprostiti potencial mladih NEET iz ranljivih skupin in povečati njihovo zaposljivost, s pomočjo zagotavljanja programov IT usposabljanja glede na specifične tržne potrebe, v Bolgariji, Litvi, Italiji, Sloveniji in na Portugalskem. Cilja predvsem na mlade v starosti od 17 do 29 let, ki so lahko pripadniki različnih ranljivih skupin - Romi, begunci, pripadniki skupnosti LGBTI, mladostniki, ki odraščajo v veliki revščini in tisti, ki so zapustili šolo. Projektni partnerji so nevladne organizacije, socialne zadruge in neprofitne izobraževalne ustanove z izkušnjami ter uspehi pri delu z navedenimi ciljnimi skupinami. Strokovni partner iz Irske zagotavlja ustrezno kakovostno raven projekta.

Problem

Pobuda je nastala kot odgovor na zaskrbljujočo evropsko statistiko v letu 2018, iz katere izhaja, da je v 28 državah članicah EU brezposelnih oziroma se ne izobražuje ali usposablja kar 15 milijonov mladih v starosti med 20 in 34 let. V Italiji in Grčiji, državah z najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi, je izven trga dela kar četrtina mladih.

Rešitev
Projekt "Direction Employment" (Smer Zaposlitev) nudi celosten program usposabljanja, ki se osredotoča na sodobno in interaktivno usposabljanje z IT področja ter nudi individualiziran pristop, ki je prilagojen potrebam učečih se oseb. Posebej izbrani inštruktorji in delodajalci bodo igrali ključno vlogo pri oblikovanju in izvedbi programa usposabljanja.

Rezultat
Rezultati programa bodo prispevali k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi ter vključevanju mladih iz ranljivih skupin na trg dela, tako da jim bo omogočena kariera v eni najbolj konkurenčnih in najhitreje rastočih panog oz. IT panogi.DE_Illustration_Proekta_01.jpg