Projekte numatyti 3 NEET jaunimo įdarbinimo, mokymo ir stažuotės stebėjimo ciklai, 1 įvairialypė grupė sudarys ne daugiau kaip 30 besimokančiųjų per metus. Šviečiamojo požiūrio sklaida, pagrįsta integruotomis ir žaidybinėmis mobiliosios klasės metodikomis, bus užtikrinta skirtinguose regionuose.

Modelio vertinimas ir tobulinimas vyks kasmet, o galutinis įvertinimas bus grindžiamas šiais pagrindiniais rodikliais:


• Daugiau kaip 50% praktikantų gavo darbą;


• 100% mokinių pranešė apie elgesio / savęs vertinimo pokyčius;


• 75% programoje dalyvaujančių darbdavių pranešė apie pokyčius, susijusius su labai atskirtų mažumų NEET jaunimo įsidarbinimo galimybėmis, o tai užtikrina rezultatų tvarumą.


DE_Illustration_Deinosti_01.jpg