Smernice za zaposlovanje (Usmeritev zaposlitev) je priredila Delavnica za fundacijo za civilne iniciative Bolgarija, na temelju izvirne verzije YouthBuild International ZDA, kot pomoč posameznikom in organizacijam, ki se zanimajo za ustanovitev programa Youthbuild v svoji skupnosti. Predstavlja model celostnega razvoja YouthBuild International z dodatkom bolgarskih izkušenj in najboljših praks.

Projekt predvideva 3 letne cikle vključevanja, usposabljanja in spremljanje umestitve po končanem usposabljanju mladine NEET, z 1 raznoliko skupino do 40-ih udeležencev na leto. Diseminacija izobraževalnega pristopa se bo zagotavljala po celotni državi z uporabo mobilne igričarske razredne metodologije v različnih regijah. Ocenjevanje in nadgradnja modela bosta potekala vsako leto, končna ocena pa bo temeljila na naslednjih ključnih kazalnikih:

  • Več kot 50% usposabljancev se je zaposlilo.
  • 100% usposabljancev je navedlo spremembe v svojem vedenju/samoocenjevanju.
  • 75% delodajalcev usposabljancev je navedlo spremembe v njihovem dojemanju zaposljivosti mladine NEET iz zelo zapostavljenih in deprivilegiranih manjšin, kar zagotavlja trajnost rezultatov.


DE_Illustration_Deinosti_01.jpg