Проектът предвижда 3-годишен цикъл, в който ще се прави мониторинг върхи техниките за набиране, обучение и следобучение на NEET младежи.

Ще се организира по една разнообразна група на година, с включени 30 обучаващи се. Този нов образователен подход ще бъде достъпен на територията на цялата страна, като ще се приложи и в другите страни партньори, благодарение на методологията, която включва мобилни класни стаи в различни региони.

Ежегодно ще се извършва оценка и надграждане на модела, а окончателна оценка ще се дава въз основа на следните ключови показатели:

• Повече от 50% от обучаваните да вса получили стажове;

• 100% от обучаваните да са докладвали промени в поведението / самооценката;

• 75% от работодателите на обучаващите се да отчитат промени във възприятието си за работоспособността на младите хора NEET от силно маргинализирани малцинства, което гарантира устойчивост на резултатите.


DE_Illustration_Deinosti_01.jpg