Suvienijus partnerius iš skirtingų sektorių (NVO, švietimo ekspertus ir Bulgarijos įmones), turinčių didžiulę patirtį dirbant su socialiai atskirtomis jaunimo mažumomis ir jų įtraukimu į socialinę bei darbo rinką, projektu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:


• Švietimo modelio išbandymas skirtinguose kontekstuose ir su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, kurių atskirtis grindžiama tarpusavio sąveika, kas labai apsunkina jų patekimą į darbo rinką.


• Taikyti socialinio poveikio ir integruotas vertinimo priemones, kurios padės gauti palyginamuosius duomenis, parodančius metodikos poveikį besimokantiesiems ir  jų artimai aplinkai priklausančioms grupėms  (daugiavaikė šeima, bendraamžių grupė ir kt.) bei darbdaviams;

Todėl tikimasi, kad programa prisidės prie jaunimo nedarbo mažinimo bei palengvins jaunų žmonių iš pažeidžiamų grupių įsitraukimą į vieną konkurencingiausių ir sparčiausiai augančių sektorių – IT.

Modelio vertinimas ir tobulinimas vyks kasmet, o galutinis įvertinimas bus grindžiamas šiais rodikliais:


• Daugiau kaip 50% praktikantų įsidarbino;


• 100% mokinių pranešė apie elgesio / savęs vertinimo pokyčius;


• 75% programoje dalyvavusių darbdavių pranešė apie pokyčius, susijusius su labai atskirtų NEET jaunimo mažumų įsidarbinimo galimybėmis, o tai užtikrina rezultatų tvarumą.


DE_Illustration_Rezultati_01.jpg