Проектът обединява партньори от различни сектори – НПО, експерти от образователната сфера, компании от България с доказан опит в работата за социална интеграция и въвличане в пазара на труда на младежи от силно маргинализирани малцинства. С това цели да:

• Изпробва нов образователен модел в различен контекст и при различни маргинални целеви групи, за които достъпът до пазара на труда е много труден.

• Приложи инструмент за оценка на социалното въздействие от методологията върху обучаваните, както и върху тяхната близка среда (разширено семейство, партньорска група и т.н.) и върху работодателите.

В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безработица, както и интеграция на младежи от уязвими групи на пазара на труда, като направят кариера в една от най-конкурентните и бързо развиващите се индустрии, а именно Информационни технологии.

Ежегодно ще се извършва оценка и надграждане на модела, а окончателна оценка ще се дава въз основа на следните ключови показатели:

• Повече от 50% от обучаваните да вса получили стажове;

• 100% от обучаваните да са докладвали промени в поведението / самооценката;

• 75% от работодателите на обучаващите се да отчитат промени във възприятието си за работоспособността на младите хора NEET от силно маргинализирани малцинства, което гарантира устойчивост на резултатите.


DE_Illustration_Rezultati_01.jpg