„Kryptis Įsidarbinimas“ yra novatoriškas projektas, kurio tikslas –  sukurti naują švietimo modelį, skirtą kovai su jaunimo nedarbu Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse. Projektas atskleis jaunų LGBT žmonių potencialą bei padidins jų galimybes įsitvirtinti viename pažangiausių mūsų šalies sektorių  – IT.

Suvienijus partnerius iš įvairių sektorių – NVO, universitetų, įmonių – iš Bulgarijos, Lietuvos, Slovėnijos, Portugalijos, Airijos ir Italijos, turinčių pagrįstų rezultatų dirbant su socialiai atskirtų mažumų jaunimo įtraukimo į socialinę ir darbo rinką, projekto metu bus siekiama:

  • Sukurti 4,0 DE švietimo modelį su eksperimentine ir novatoriška mokymo programa;
  • Išbandyti švietimo modelį skirtinguose kontekstuose ir su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, kurių atstovų atskirtis labai apsunkina jų patekimą į darbo rinką;
  • Sukurti mobilųjį klasės modelį, skirtą instruktoriams rengti regioniniu lygmeniu;
  • Taikyti socialinio poveikio ir integruotas vertinimo priemones, kurios padės gauti palyginamuosius duomenis, parodančius metodikos poveikį besimokantiesiems ir kitiems priklausantiems (daugiavaikė šeima, bendraamžių grupė ir kt.) bei darbdaviams;
  • Pristatyti projektą metiniuose viešuose renginiuose, tokiuose kaip ED/CON.

Įgyvendinant projektą „Kryptis Įsidarbinimas“ trys 5 mėnesių trukmės nemokami informacinių technologijų kursų ciklai. Lankyti kursus kviečiami nedirbantys ir nesimokantys  20-29 metų amžiaus LGBT asmenys bei LGBT draugiški jaunuoliai, kurie  ilgą laiką negali susirasti darbo. Kursai prasidės 2020 metų spalio mėnesį Vilniuje. Ne Vilniuje gyvenančio jaunimo kelionės išlaidos gali būti kompensuojamos iš projekto fondo lėšų. Viena LGBT jaunimo grupė apima 15 kursų dalyvių.

Pasibaigus IT mokymams projekto organizatorius įsipareigoja padėti mokymų dalyviams įsidarbinti IT sektoriuje.

Modelio vertinimas ir tobulinimas vyks kasmet, o galutinis įvertinimas bus grindžiamas šiais pagrindiniais rodikliais:

  • 52 proc. kursų dalyvių gaus galimybę atlikti praktiką IT sektoriuje;
  • 100 proc. besimokančiųjų praneš apie elgesio bei savęs vertinimo pokyčius;
  • 75 proc. darbdavių praneš apie pokyčius, susijusius su pažeidžiamų jaunimo grupių įsidarbinimo galimybėmis, o tai užtikrina rezultatų tvarumą.

Susidomėjusius kursais prašome registruotis užpildant šią formą.