Проектът „Посока Професия“ предвижда цялостна обучителна програма, в чиято основа стоят съвременно и интерактивно обучение по информационни технологии, и индивидуален подход, съобразен с нуждите на обучаемите. В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безработица, включително интеграция на младежи от уязвими групи на пазара на труда.

Конкретно програмата предоставя:

• интерактивна обучителна програма по ИТ, отговаряща на стандартите за съвременно обучение;

• индивидуален подход, съобразен с потребностите на участниците;

• психологическа подкрепа – курсистите ще имат на разположение психолог, на чиято помощ могат да разчитат през цялото време на обучението;

• мотивираща среда – едно от ценните предимства на програмата е изграждането на общност от мотивирани и подкрепящи се млади хора с една обща цел.

• менторство – обучаемите ще разполагат с личен ментор, с чиято помощ да упражняват наученото на практика;

• контакти с работодатели – екипът на програмата ще срещне обучаемите с потенциални работодатели;

• възможности за стаж – програмата предвижда осигуряване на стаж за най-успешно представящите се;

• безплатен транспорт – курсистите ще получат безплатни карти за цялата градска мрежа в София, за да могат без затруднение да осъществяват ангажиментите си към програмата;

• допълнителна социална помощ – при необходимост обучаемите могат да разчитат на съдействие за получаване на допълнителна социална помощ.

Инициативата е насочена към млади хора на възраст от 17 до 29 г., представители на различни уязвими групи – роми, бежанци, ЛГБТИ хора, младежи, израстващи в крайна бедност и отпаднали от училище. Няма изискване за завършено средно образование, но е важно кандидатите да имат основна функционални компетентности по математика и български език, които да надградят по време на обучителната програма. Всички желаещи ще преминат тест за логическо мислене, който ще оцени до колко са подходящи за участие в програмата.

Дайте старт на своята ИТ професия, като се свържете с нас на телефон: 02 954 9715 или на имейл: office@frgi.bg – Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика за бисквитките