Първият брой на новото списание за младежка заетост ще излезе по време на Международния ден на приятелството, обявен от ООН. Близо 200 институции от 26 европейски страни, изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия се обединяват, за да споделят резултатите от своите инициативи срещу младежката безработица в Европа.

На 30 юли излиза първият брой на Списание Младежка заетост (https://youthemploymentmag.net/), което ще събира ресурси и материали за всички проекти за младежка заетност, финансирани от ЕИП и Норвежкия фонд. Редакционната колегия се състои от експерти прилагащи самите проекти, които регулярно подготвят материали за резултатите от всеки проект. Списанието е по инициатива на Оператора на Фонда – консорциум от италианската организация JCP и полската организация Ecorys.

Един тежък за Европа въпрос

По последни данни на Евростат , приблизително 15 милиона младежи на възраст между 20 и 34 години от 28-те страни членки на ЕС през 2018 г. не са заети, нито са учащи или обучаващи се (NEET). В Италия и Гърция, страните с най-високи нива на младежка безработица, повече от една четвърт от младите хора са извън пазара на труда. За да се утвърдят устойчива и качествена младежка заетост в Европа, страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фонд, създадоха през 2017 г. Фонд за младежка заетост на стойност 60 милиона евро. Фондът подкрепя 26 мащабни проекта, които се реализират в момента. Очакванията са финансираните проекти да помогнат на около 25 000 млади хора да намерят работа или да създадат нов бизнес.

Уязвимите младежи често попадат извън формалното образование и обучение, както и извън формалния пазар на труда, и поради тази причина съществува голяма нужда от новаторски решения, трансфер на добри практики и проучвания на въздействието на това кои интервенции работят и кои не. Избраните 26 проекта ще развият, апробират или приложат почти 100 нови подхода, методи и практики, подчертавайки иновативната природа на Фонда за младежка заетост”, каза г-жа Грете Хаугой, старши секторен служител от Регионалните фондове и Глобалния фонд за Социален диалог и Достойна работа при Офиса на Финансовия Механизъм към Секретариата на ЕИП и Норвежкия Фонд.

Една платформа отвъд границите

В сравнение с други инициативи на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фонд, добавената стойност на Фонда за Младежка заетост е неговият транснационален фокус. Той е в съответствие със стратегията Европа 2020 и политиките на ЕС, които отчитат ключовата роля на регионалното и трансграничното сътрудничество за качествен, устойчив и включващ растеж.

Макар и обхватът на Фонда да е огромен (прокетните консорциуми обединяват над 195 организации от различни сектори в 26 държави), резултатите се разпространяват на ниво държави, където проектите се реализират и потокът на информация отвъд границите се сблъсква със сериозни предизвикателства. Това е и основната причина за създаването на тази обща комуникационна платформа под формата на онлайн списание. Не случайно списанието стартира на Международния ден на приятелството, тъй като финансираните организации взаимно се подкрепят, споделяйки добри практики и обменяйки опит.

Местни дейности, глобална информация

Новосъздаденото списание ще събира материали създадени по всички финансирани проекти: не само новини за текущи постижения и информация за напредъка на проектите, но също така и полезни статии по темата, както и различни мултимедийни ресурси. Освен това, постоянно обновявания календар ще позволява на аудиторията да следи всички събития организирани по проектите в цяла Европа и страните донори.

Онлайн списанието ще служи за платформа за вдъхновение, свързване и осведомяване на младите хора в Европа и ще се превърне в онлайн хъб за всички участници и бенефициенти на Фонда”, твърди Ракел Торес Прол, служител комуникации на Фонда за Младежка заетост от Офиса на Финансовия Механизъм към Секретариата на ЕИП и Норвежкия Фонд.

Накратко за Фонд Младежка заетост на Европейското Икономическо Пространство /ЕИП/ и Норвежкия фонд:

• 60.6 милиона евро отпуснато финансиране;

• 3 държави донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

• Подкрепени 26 транснационални проекта, които спомагат качествената младежка заетост;

• Насоченост приоритетно към дългосрочно безработни във възрастовата граница 25-29, като финансирането е допълващо това, вече отпуснато от ЕС.

• Повече информация: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment.

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика за бисквитките